ปาฐกถาพิเศษ 1

ข่าวเด่น

วช.ร่วมกับ ม.บูรพา ขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีเป็น “นครอัญมณี”

วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

Burapha University International Conference 2019 ลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 พ.ย.62

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562
ภายใต้ข้อหัว “Break the Barriers, Design the Future”
วันที่ 27-29 พ.ย.62 ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

วช. รับข้อเสนอทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

“ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม”
ส่งข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRMS ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ระบบสารสนเทศ