ตอกย้ำ

ความสำเร็จ

1 ของไทย

รางวัล Prime Minister Award  จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

1 ของเอเชีย

THE Awards Asia 2022 จาก Time Higher Education

1 ของโลก

WURI Ranking (Crisis Management) จาก World’s Universities with Real Impact (WURI)

คลังข่าว

weSAFE@Home by BUU