ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้!!
สำนักประสานงานชุดโครงการ อุตสาหกรมอาหารแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click