Burapha University International Conference 2019 ลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 พ.ย.62

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562 ภายใต้ข้อหัว “Break the Barriers, Design the Future” วันที่ 27-29 พ.ย.62 ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

วช. รับข้อเสนอทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

“ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม” ส่งข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRMS ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ทุน Junior Research Fellowship 2020

ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ทุนระดับ หลังปริญญาเอก (Post-doc)
สำหรับทุกสาขาวิชา (ไม่จำกัดสาขา)

*ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ปริญญาเอก)
จำเป็นต้องสำเร็จไม่เกิน February 2020 เท่านั้น

เปิดรับเอกสาร วันนี้ ถึง 25 ต.ค. 2562 นี้เท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click