รางวัลของนักวิจัย

นักวิจัย ที่ได้รับทุน สร้างชื่อเสียงต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัย

สุดยิ่งใหญ่ !! ม.บูรพา จัดงานเชิดชูเกียรตินักวิจัย BUU Researcher Day 2022 พร้อมยกระดับงานวิจัยสู่ระดับโลก

รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับรางวัล https://bit.ly/3G2yI5F

รูปภาพงาน https://bit.ly/3wPAHWN

ประจำปี พ.ศ. 2564

ประจำปี พ.ศ. 2563