ด่วน! เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย (รอบแรก)

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้!!
สำนักประสานงานชุดโครงการ อุตสาหกรมอาหารแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

เปิดแล้ว!! ทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีไทย

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตรรมแบบเปิด Open Innovation ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค และโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่ม SMEs และ Startup

สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://open.nia.or.th/ หรือลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://mis.nia.or.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2562

Burapha University International Conference 2019 ลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 พ.ย.62

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562 ภายใต้ข้อหัว “Break the Barriers, Design the Future” วันที่ 27-29 พ.ย.62 ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click