ข่าวเด่น

ด่วน! เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย (รอบแรก)

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้!!
สำนักประสานงานชุดโครงการ อุตสาหกรมอาหารแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

เปิดแล้ว!! ทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีไทย

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตรรมแบบเปิด Open Innovation ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค และโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่ม SMEs และ Startup

สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://open.nia.or.th/ หรือลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://mis.nia.or.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2562

วช.ร่วมกับ ม.บูรพา ขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีเป็น “นครอัญมณี”

วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ระบบสารสนเทศ

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ระบบบริหารงานวิจัยอัตโนมัติ
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบรับตรวจภาษา
ระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ