ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562
ภายใต้ข้อหัว “Break the Barriers, Design the Future”
วันที่ 27-29 พ.ย.62 ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click