All posts by khomsan

23Oct/19

เปิดแล้ว!! ทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีไทย

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตรรมแบบเปิด Open Innovation ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค และโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่ม SMEs และ Startup สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://open.nia.or.th/ หรือลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://mis.nia.or.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2562

17Oct/19

วช.ร่วมกับ ม.บูรพา ขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีเป็น “นครอัญมณี”

วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

25Sep/19

Burapha University International Conference 2019 ลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 พ.ย.62

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562 ภายใต้ข้อหัว “Break the Barriers, Design the Future” วันที่ 27-29 พ.ย.62 ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

24Sep/19

วช. รับข้อเสนอทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

“ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม” ส่งข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRMS ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

24Sep/19

ทุน Junior Research Fellowship 2020

ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ทุนระดับ หลังปริญญาเอก (Post-doc) สำหรับทุกสาขาวิชา (ไม่จำกัดสาขา) *ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ปริญญาเอก) จำเป็นต้องสำเร็จไม่เกิน February 2020 เท่านั้น เปิดรับเอกสาร วันนี้ ถึง 25 ต.ค. 2562 นี้เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click