All posts by khomsan

01Nov/19

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมด้านวิจัยที่สอดคล้อง กับนโยบายขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการส่งข้อเสนอ : เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : Click ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : Click

23Oct/19

ด่วน! เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย (รอบแรก)

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้!!สำนักประสานงานชุดโครงการ อุตสาหกรมอาหารแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

23Oct/19

เปิดแล้ว!! ทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีไทย

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตรรมแบบเปิด Open Innovation ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค และโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่ม SMEs และ Startup สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://open.nia.or.th/ หรือลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://mis.nia.or.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2562

17Oct/19

วช.ร่วมกับ ม.บูรพา ขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีเป็น “นครอัญมณี”

วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

25Sep/19

Burapha University International Conference 2019 ลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 พ.ย.62

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562 ภายใต้ข้อหัว “Break the Barriers, Design the Future” วันที่ 27-29 พ.ย.62 ที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click