โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม PJ301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการ
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

The 6th Burapha University International Conference 2017

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่
3-4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมอฮลิเดย์อิน พัทยา จังหวัดชลบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม และนำเสนอเทคนิคการสื่อสารรวมถึงการใช้สื่อมานำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดและ download ใบสมัครได้ที่นี่ Click

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-19.00 น.
ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) Click

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6” (The Sixth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ “ประเทศไทย 4.0”: สู่ความมั่นคง มั่งคั่งร่วม หรือ “The Belt and Road” and “Thailand 4.0”: Towards Common Prosperity  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click