วีดีโอแนะนำนักวิจัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำนักวิจัย

นักวิจัย Link
 อาจารย์พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ติดต่อ : 039-310000 ต่อ 3012
อีเมล์ : pisuttas@go.buu.ac.th
 ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ติดต่อ : 039310-000
อีเมล์ : pakawan-p@buu.ac.th
 ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
คณะอัญมณี
ติดต่อ : 039-31-0000
อีเมล์ : nantharat@buu.ac.th
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
คณะสหเวชศาสตร์
ติดต่อ : 038-10-3166
อีเมล์ : narongritt@buu.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ติดต่อ : 0-3931-0000
อีเมล์ : maneenoi.agbiot@gmail.com
 อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณะดนตรีและการแสดง
ติดต่อ : 094-915-1979
อีเมล์ : uaesilapa@gmail.com
 รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อ : 082-486-6677
อีเมล์ : ppsukk@gmail.com
 อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้
ติดต่อ : 038-102-556-7
อีเมล์ : paiboons@buu.ac.th
 ดร.นพพล วีระนพนันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ : 038-102-222 ต่อ 3300,3314,3328
อีเมล์ : nopphon.we@eng.buu.ac.th
 ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ
ติดต่อ : 038-10-2566-7
อีเมล์ : kittymauy89@gmail.com
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ : 038-10-2566-7
อีเมล์ : dangs@eng.buu.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อ : 039-310-000
อีเมล์ : benjamas@buu.ac.th
 ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อ : 039-310-000 ต่อ 3510
อีเมล์ : surinin@buu.ac.th
 ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
คณะเภสัชศาสตร์
ติดต่อ : 038-390-400-5
อีเมล์ : kongletter@hotmail.com
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ : 0-3810-2222 ต่อ 3300, 3314, 3328
อีเมล์ : worapiro@buu.ac.th
 อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ์
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ติดต่อ : 039-310000 ต่อ 3012
อีเมล์ : sarawuts@buu.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
คณะศึกษาศาสตร์
ติดต่อ : 038-10-2010
อีเมล์ : trink@go.buu.ac.th

Eastern creative fair 2019

 

รายละเอียด Link
บรรยากาศงาน Eastern creative fair 2019
WISDOM OF THE EAST เวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ร่วมแฟชั่นโชว์ มนต์เสน่ห์แห่งแดนตะวันออก ในงาน WISDOM OF THE EAST
ม.บูรพา จัดนิทรรศการ WISDOM OF THE EAST ผลงานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก

คู่มือการใช้งานระบบ e-research

รายละเอียด Link
ขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดผลงานตีพิมพ์ Journal

อื่นๆ

รายละเอียด Link
วิธีดูแลสุขภาพ เมื่อต้องเจอภาวะฝุ่นละออง PM 2.5
นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ติดต่อ : 098-831-1219
อีเมล์ : suriya@buu.ac.th
มารู้จัก PM 2.5 กันเถอะ
ดร.เอมม่า อาสนจินดา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ : 038-102-222 ต่อ 3328,3314,3300
อีเมล์ : emma@eng.buu.ac.th
หนึ่งวันกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
หนึ่งวันกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ NSC 2019
พาชมนิทรรศการผลงานทุนวิจัย ของ ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร แบบ Exclusive
PRIMA Metal Clay First Metal Clay Series of Thailand
การสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGL GUARANTEED
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยนวัตกรรมขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก
ต่อยอดภูมิปัญญา : การออกแบบและพัฒนากี่ไฮบริด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอของภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัล Silver Award !!!
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ ได้รับรางวัล Bronze Medal
ทีมนักวิจัย คว้ารางวัล Silver Award
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ยุภาพร สมีน้อย ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold medal)
แนะนำแหล่งค้นหาข้อมูลด้านการวิจัย โดยคุณสุภาวดี เพชรชื่นสกุล (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา)