ดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมงาน Innovation Fair 2018

 ขอเชิญร่วมงาน Innovation Fair 2018

ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2561 บริเวณอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการเพิ่มเติม Click

แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน Click

เปิดรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ.

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ Click

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง”ทางเลือก ทางรอดของอุตสาหกรรมคนไทยในยุค EEC”

สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดสัมมนาเรื่อง”ทางเลือก ทางรอดของอุตสาหกรรมคนไทยในยุค EEC”
โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา ประชาชน
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา Click

กำหนดการสัมมนา Click

แผนที่จัดงาน Click

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเพื่อการผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย

 โครงการ “กิจกรรมการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย” (Policy Research Platform: PRP) ของ สกว. จะจัดการเสวนาเพื่อการผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.45 น. ณ ห้อง Infinity 1-2 ชั้นกราวด์ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านนักวิจัยที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าวได้ที่ลิ้งค์ Click

หมายเหตุ:
1. ผู้เข้าร่วมการเสวนาไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
2. โครงการฯไม่ได้สนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก
3. รับสมัครจำนวนจำกัด 150 คน หลังจากสมัครแล้วจะได้รับอีเมลล์เพื่อยืนยันการเข้าร่วม

หมดเขตรับสมัคร 21 ก.ค. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมงาน ” มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″ ( Thailand Research Expo 2018)

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเว็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม Click