ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการระหว่างประเทศและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการระหว่างประเทศและการพัฒนา 5th International Conference on International Relations and Development (ICIRD 2017)
หัวข้อเรื่อง Paradoxes of Human Security Democracy, Rights and Conflicts ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click