การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
2. ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
3. ครั้งที่ 3 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559
4. ครั้งที่ 4 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-5330 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ Click

2 thoughts on “การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559

  1. Pingback: velvet amsterdam canada goose mannen

  2. Pingback: hoverboard