ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”

 ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 101/102 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>> https://bit.ly/2yf5qi6