กำหนดการประชุมเพื่อติดตาม Concept proposal ในหัวข้อวิจัยที่ประชุมไปแล้ว (ประชุมครั้งสุดท้าย)

ตามที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม เรียกประชุมนักวิจัยทำแผนปฏิบัติการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 หรือ พ.ศ. 2564-2568 ตามกลุ่มหัวข้อวิจัยที่รัฐบาลกำหนด ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมแผนปฏิบัติการวิจัย ตามกลุ่มหัวข้อวิจัยที่รัฐบาลกำหนด ที่ได้ประชุมไปแล้วนั้น กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้ประสานงาน ขอประชาสัมพันธ์ นักวิจัยดังนี้

1.ให้นักวิจัยร่วมกันทำแผนปฏิบัติการ ตามกลุ่มหัวข้อวิจัยที่รัฐบาลกำหนด ที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมไปแล้วตามแบบฟอร์มข้อเสนอแผนปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอแผนปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา(.docx) : Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอแผนปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา(.pdf) : Click

2.ให้นักวิจัยนำแผนที่กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างต้นมาเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา ตามกำหนดการประชุมเพื่อติดตาม Concept proposal ในหัวข้อวิจัยที่ประชุมไปแล้ว (ประชุมครั้งสุดท้าย) โดยพร้อมเพรียงกัน
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมเพื่อติดตาม Concept proposal : Click

โปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน