ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)
วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

โครงการและกำหนดการ>>>>https://bit.ly/2RYw6wS
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>>>https://bit.ly/2XMm8E0