ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)
วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

โครงการและกำหนดการ>>>>>https://bit.ly/2Jd1tkn
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>>>https://bit.ly/2LzSoDW