ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

เรื่อง “แนวทางการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>>>https://bit.ly/2XamrZJ