ประกาศ เลื่อนวัน อบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”

จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
เป็นวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 และขยายวันลงทะเบียนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
===========================
ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/317CZzU