รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ นักวิจัย ที่คว้ารางวัล Silver Award จาก “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณาจารย์ นักวิจัย ที่คว้ารางวัล Silver Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″ Thailand Research Expo 2019 โดยคณาจารย์ นักวิจัยที่ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click