ขอเชิญร่วมงาน BUU Research Day 2019 ลงทะเบียน ฟรี!!!

***วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.
***ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ริมหาด บางแสน
เพื่อสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก่อให้เกิดการทำความรู้จักของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปสู่การทำงานวิจัยร่วมกันตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน
ตลอดจนมีการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
***ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : Click
———————————————————————
จัดโดย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
———————————————————————