ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ” Innovative Research and Education beyond the Future” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ลงทะเบียนนำเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2562

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://edumis.pn.psu.ac.th/erc2019/