รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ให้บริการสืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการและฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database) จำนวน 11 ฐานข้อมูล เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดฐานข้อมูล และช่วงเวลาที่ให้บริการดังนี้
1. ACM Digital Library (พ.ย. 2561 – ต.ค. 2562)
2. IEEE/IET Electronic Library (IEL) (พ.ย. 2561 – ต.ค. 2562)
3. Web of Science (พ.ย. 2561 – ต.ค. 2562)
4. ProQuest Dissertation & Theses Global (พ.ย. 2561 – ต.ค. 2562)
5. SpringerLink – Journal (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
6. American Chemical Society Journal (ACS) (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
7. Emerald Management (EM92) (ก.พ. 2562 – ธ.ค. 2563)
8. Academic Search Complete (ASC) (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
9. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
10. Computers & Applied Sciences Complete (CASC) (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
11. ScienceDirect (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
————————–————————–————–
คณาจารย์ นักวิจัย สามารถใช้บริการได้ที่ :https://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB

หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/rf_usermanuals.php
————————–————————–————-
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ท่านสามารถใช้บริการสืบค้นได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็
ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้อง Login
————————–————————–————-
***โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา :http://research.buu.ac.th/web2015/file/ThaiLis.pdf