โปรดทราบ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการลงนามความร่วมมือกับ บริษัทตรวจภาษา Enago : Author First, Quality First

บริษัทตรวจภาษา Enago ให้บริการตรวจภาษาบทความวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัย ในราคาพิเศษ ดังนี้
1) Language Check $ 0.035/word (ตรวจภาษาอย่างเดียว)
2) Copy Editing $ 0.055/word (แก้ไขปรับปรุงบทความโดยไม่เปลี่ยน Structure ของประโยคเพียงปรับแต่งให้กระชับ ถูก grammar)
3) Substantive Editing $ 0.075/word (แก้ไขโดยพิจารณาจาก Document’s concept และการนำไปใช้จริง focus ที่การจัดเรียงของเนื้อหาในบทความ)
————————————————————————————
คณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจรับบริการ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ www.enago.com/academy
หรือส่งบทความผ่าน https://www.enago.com/burapha