เลื่อนวัน โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

จากเดิมวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 23-27 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ขอให้ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่นี่ Click หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ คุณรุ่งนภา ชัยพร หมายเลขโทรศัพท์ 038-102562