สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเด็นเรื่อง “ข้าว”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนวิจัยประเด็น เรื่อง “ข้าว” คณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
มายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 03810-2561-62
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : Click