ประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5

“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Click