ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการกำหนดจัดอบรมการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้อง PJ 303 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ Click