มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล Silver Award จากงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล Silver Award ถ้วยรางวัลจาก รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) จากงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ” ในการแสดงงานวิจัย “ศูนย์ปฏิบัติการจำลองการค้าและการจัดการโซ่อุปทาน (Trading and Supply Chain Simulation)” ของทีมวิจัยจากคณะโลจิสติกส์ นำโดย รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับทีมงานทุกท่านที่นำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัย​