มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงาน Burapha Innovation Fair 2018

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีเปิดโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม Click