ขอประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 | กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ขอประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

ด้วยฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับการเรียนเชิญเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เข้าร่วมจัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์  เน้นเสริมสร้างความรู้  ประสบการณ์  และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ

ระหว่างวันที่ 15 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี