มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมงาน Burapha Innovation Fair 2018 | กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมงาน Burapha Innovation Fair 2018

 ขอเชิญร่วมงาน งาน “Innovation Fair 2018” ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น จากนักวิจัย และมีการจัดอบรม เสวนา ความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม   ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

กำหนดการเพิ่มเติม Click

แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน Click

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click