ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง”ทางเลือก ทางรอดของอุตสาหกรรมคนไทยในยุค EEC”

สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดสัมมนาเรื่อง”ทางเลือก ทางรอดของอุตสาหกรรมคนไทยในยุค EEC”
โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา ประชาชน
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา Click

กำหนดการสัมมนา Click

แผนที่จัดงาน Click