ขอเชิญเข้าร่วมงาน ” มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″ ( Thailand Research Expo 2018) | กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงาน ” มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″ ( Thailand Research Expo 2018)

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเว็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม Click