ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารการวิจัย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ University In Disruptive Era” ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click