ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “The 4 AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018″ Theme : Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสมรรถนะเพื่อให้การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนมีความหมายและเกิดผลกระทบ รวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกิดงานวิจัยที่สัมพันธ์กับชุมชน อุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนในสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click