ขอเชิญ คกส. คัดเลือกและส่งชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล TEQ Award ประจำปี 2561

รางวัลดีเด่น 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

หมดเขตการรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ดูรายละเอียดและ download แบบฟอร์มต่างๆได้ที่ Click