ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดงานประชุมวิชาการประจำปี (NSTDA Annual Conference: NAC) ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่นี่ Click