ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ที่นี่ Click  และส่งข้อเสนอโครงการมายัง รพีพร สิทธิ ได้เฉพาะทางอีเมล : rapeeporn@trf.or.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561