โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง “Innovation and Natural Products for Health and Well-Being”ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยลงทะเบียนที่ https://icbms.wu.ac.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ icbms2018@gmail.com โทรศัพท์ 06 1585 2777, 0 7567 2781