การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับสมัครทันโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 การสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 21 (นักศึกษาเริ่มรับทุน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561- 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click