ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม และนำเสนอเทคนิคการสื่อสารรวมถึงการใช้สื่อมานำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดและ download ใบสมัครได้ที่นี่ Click