ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560

วช. รับสมัครนักวิจัยไทยเข้าร่วมทุนแลกเปลี่ยนงานวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง ไทย – อินเดีย ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click