ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมขึ้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอเชิญร่วมการประชุมขึ้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัยที่ คอบช. ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และแนะนำขัันตอน วิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561 พร้อมแนะนำวิธีในการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไข คอบช. จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

**ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560)
**ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560)
**ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560)
**ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ภายใน วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560)

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่นี่ Click
(ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียน เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด)