คณะทำงานเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์

คณะทำงานเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบไปด้วย ดร.ประดน จาติกวนิช และ ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (6 ก.พ.2560 Click) วิทยาเขตจันทบุรี (7 ก.พ. 2560 Click) วิทยาเขตสระแก้ว (8 ก.พ.2560 Click)