ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน Thailand Innovation Hubs 4.0S

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน Thailand Innovation Hubs 4.0S ซึ่งจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจับคู่กับผู้ประกอบการ โดยการสนับสนุนของรัฐบาลและสานพลังประชารัฐ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) Agriculture & Food
2) Ageing Society
3) Bioenergy
4) Creative Economy
5) Smart City
6) KU Innovation 4.0

ผู้ที่สนใจสอบถามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click 

Design Meeting รวมพลคนออกแบบ

ขอเชิญนักออกแบบ นักศึกษาด้านออกแบบผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ ในพื้นที่จ.ชลบุรีและใกล้เคียง ร่วมแสดงผลงานออกแบบของท่าน และร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ภายในงาน “Design Meeting” รวมพลคนออกแบบ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จ.ชลบุรี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย วช.มีนโยบายที่จะส่งเสริมการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click

ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 101-102 ชั้น 1 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบรายชื่อ Click

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดงานประชุมวิชาการประจำปี (NSTDA Annual Conference: NAC) ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่นี่ Click